Fasil Hayat's blog

...C#, .Net, Sharepoint, BizTalk, JQuery...

Har man behov for at fjerne en låst fil hos en bruger eller et workspace (typisk hvis bruger ikke findes mere eller workspace er blevet slettet), skal følgende kommando køres i en VS cmd prompt:
tf undo /workspace:OtherUserWorkspace;OtherUser $/Project/File.cs /s:http://tfsserver:8080

Skal man slette et workitem:
witadmin destroywi /collection:CollectionURL /id:id [/noprompt]Der kan være situationer, hvor medarbejdere eller konsulenter ikke længere gør brug af deres pc'er. Det ene problem kan være de har glemt at checke deres ting ind, hvilket kan tages hånd om i TFS administrations delen. Det andet problem kan være, at der er bundet et workspace for en specifik bruger på en specifik folder. Er der planer om at en anden skal overtage pc'en eller udviklings image, låser den forrige bruger workspacets lokale folder. Man kan slette denne binding på følgende måde (du skal være TFS administrator):

- Åbn 'Visual Studio Command Prompt (2010)'
- Træk en rapport over antallet af workspaces

'tf workspaces /computer:[COMPUTERNAVN] /owner:* /format:detailed'

Dette vil give et overblik over antallet af brugere med de låste workspace foldere.

Slet workspace på følgende måde:

- 'tf workspace /delete [COMPUTERNAVN];[BRUGERINITIALER] /server:http://[TFSURL]'

Der vil komme en advarsel om, at man ikke vil kunne genskabe workspace bindingen igen, og en angivelse af hvor mange 'Pending changes' brugeren har. Løs pending changes konflikt og kør kommandoen igen.

Nu kan workspaces mappes igen.Fasil Malik Hayat

Developer
.Net, WCF, Sharepoint, MOSS, Biztalk, JQuery.

linkedin facebook twitter plaxo google+ grooveshark boxee
fasil

Education

fasil

Bachelor of Science (Honours)
De Montfort University, Leicester.

Fag: Java, MVC, Information Strategy, ITIL

Microsoft Certified Technology Specialist

Skills

.net vs2010 - C# sharepoint sql server jquery ubuntu java netbeans


  

Sign in