Fasil Hayat's blog

...C#, .Net, Sharepoint, BizTalk, JQuery...

Denne feature kan benyttes, hvis man har behov for at udvide funktionalitet på eksisterende metoder. Man kan fx. have metoder med samme navn og signatur, men med forskellige returtyper. Overload af metoder virker kun, hvis signaturen divergerer. I tilfælde af man skal returnere et forretningsobjekt eller xml serialiseret format af objektet, kan man gøre brug af Extension methods. For at undgå to versioner af ens metoder fx. HentMitObjekt(int id) og HentMitObjektSerialiseret(int id), kan man gøre brug af følgende generic version af en extension method.

  1: public static class EntityExtension {
  2:   public static XmlDocument ToXmlDocument<T>(this T entity) where T : IXmlable {
  3:       return SerializeHelper.Serialize(entity);
  4:   }
  5: }


Denne metode extender XmlDocument, og samtidig er der lavet en afgrænsning i form af IXmlable constraint på metoden. Metoden er valgt at blive placeret i en static klasse ved navn EntityExtension. Alle de forretningsobjekter, der skal serialiseres skal implentere IXmlable interfacet.

  1: public class MitObjekt: IXmlable {
  2:     public int Id { get; set; }
  3:     public string Navn { get; set; }
  4: }


Man kan herefter gøre følgende:

  1: var xmldokument = MinManager.HentMitObjekt().ToXmlDocument();


Eller direkte på objektet:

  1: var mitObjekt = new MitObjekt();
  2: ...
  3: ...
  4: ...
  5: mitObjekt.ToXmlDocument();


Extension method sørger for man kan kalde ToXmlDocument på alle entiteter der implementerer IXmlable interfacet.Først skal IIS'en, der hoster Sharepoint 2010 sitet konfigureres for at WCF Services kommer til at fungere.

- Åbn IIS'en
- Find Sharepoint sitet og gå ind under 'Authentication'
- Sæt 'Anonymous Authentication' til disabled
- Sæt 'Basic Authentication' til enabled (hvis man sidder på en udviklerboks. Skal ellers være disabled).

Herefter laver man en Service reference til fx. 'http://MinBoks/sites/MitSite/_vti_bin/ListData.svc' i VS2010.
Man vil herefter få adgang til 'MitSiteDataContext', som skal benyttes for at få adgang til alle SP lister, der findes under 'MitSite'.

Man kan gøre brug af LINQ for at tilgå sharepoint 2010 lister på 'MitSite'. Inden da skal kontekst objekt sættes op. og Credentials skal sættes op. Bemærk kun credentials til en bruger, der har læse rettigheder til en SP 2010 liste, kan afvikle nedenstående kode.

  1: var host = new Uri("http://MinBoks/sites/MitSite");
  2: var kontekst = new MitSiteDataContext(new Uri
  3:       (string.Format("{0}/_vti_bin/ListData.svc", host)));
  4: kontekst.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;


LINQ udtryk der henter alle SPListItems fra 'MinSPListe' og danner en List<Artikel>:

  1: var artikler = kontekst.MinSPListe.Where(
  2:         p => p.Name == "John Doe").Select(p => new Artikel()
  3:         {
  4:           Title = p.Title,
  5:           Id = p.Id,
  6:           Kode = p.kode
  7:         }).ToList();


Ved indhentning af et specifikt SPListItem:

  1: var artikel = kontekst.MinSPListe.Where(
  2:         p => p.Id == 5).Select(p => new Artikel()
  3:         {
  4:           Title = p.Title,
  5:           Id = p.Id,
  6:           Kode = p.kode,
  7:           Name = p.Name,
  8:           Path = p.Path
  9:         }).FirstOrDefault();

 aug
26

Password manager

af Fasil | Tags:

Udemærket password manager til administration af brugernavn og password:

Hent KeePass fra SourceForge herHar man behov for at fjerne en låst fil hos en bruger eller et workspace (typisk hvis bruger ikke findes mere eller workspace er blevet slettet), skal følgende kommando køres i en VS cmd prompt:
tf undo /workspace:OtherUserWorkspace;OtherUser $/Project/File.cs /s:http://tfsserver:8080

Skal man slette et workitem:
witadmin destroywi /collection:CollectionURL /id:id [/noprompt]

  1: private static List<Type> GetAllTypesFromDll(string dllName) {
  2:   var types = new List<Type>();
  3:   try {
  4:     var assembly = Assembly.LoadFrom(dllName);
  5:     Type[] allTypes = assembly.GetTypes();
  6:     types.AddRange(allTypes.Where(type => type.IsInterface));
  7:   } catch (Exception ex) {
  8:     Console.WriteLine("\n\nFejl - ikke valid dll. " + dllName);
  9:     Console.WriteLine("Exception\n" + ex.Message + "\n" + ex.InnerException);
 10:   }
 11:   return types;
 12: }

  1: private static IEnumerable<Service> ExtractPublicMethods(IEnumerable<Type> types) {
  2:   var exposedMethods = new List<Service>();
  3:   foreach (Type t in types) {
  4:     var service = new Service{ 
  5:         Name = string.Format(t.Name.Remove(0, 1) + "{0}", ".svc"), 
  6:         Operations = new List<string>() 
  7:     };
  8:     service.Operations = t.GetMethods(BindingFlags.Public | 
  9:       BindingFlags.DeclaredOnly | BindingFlags.Instance).
 10:       Select(a => a.Name).ToList();
 11:     exposedMethods.Add(service);
 12:   }     
 13:   return exposedMethods;
 14: }

  1: public class Service {
  2:   public List<string> Operations { get; set; }
  3:   public string Name { get; set; }
  4: }


Fasil Malik Hayat

Developer
.Net, WCF, Sharepoint, MOSS, Biztalk, JQuery.

linkedin facebook twitter plaxo google+ grooveshark boxee
fasil

Education

fasil

Bachelor of Science (Honours)
De Montfort University, Leicester.

Fag: Java, MVC, Information Strategy, ITIL

Microsoft Certified Technology Specialist

Skills

.net vs2010 - C# sharepoint sql server jquery ubuntu java netbeans


  

Sign in