De fleste er klar over, at arbejde med Windows Sharepoint Services objekter kan introducere memory leaks, hvis man ikke husker at 'dispose' objekterne korrekt. Memory leaks kan forebygges ved at gøre brug af 'using' syntaksen, der sørger for automatisk at kalde 'dispose' på objektet til sidst.

Eksempel:

  1: string titel;
  2: using(SPSite site = new SPSite("http://mitspsite")) {
  3:  using(SPWeb web = site.OpenWeb()) {
  4:     titel = web.Title;
  5:  }
  6: }


'Dispose' metoden bliver automatisk kaldt på SPSite og SPWeb objektet i using erklæringen, og man kommer uden om memory leaks i ens applikationskode.

Dette kan smutte for en programmør, og her er det så 'SPDisposeCheck' kan analysere koden igennem og kvalitetssikre applikationen.
Syntaksen er ret simpel. Man kalder SPDisposeCheck.exe med navnet på dll filen eller exe filen som den efterfølgende parameter.

Eksempel:
SPDisposeCheck.exe MinSharepoint.dll

Efterfølgende får man en fuld rapport over eventuelle memory leaks i koden.

Hent SPDisposeCheck her.