Gør man brug af 'Strong Named assemblies', har man meget ofte behov for at bruge public key token. Dette er særligt gældende for udvikling af Sharepoint webparts, og her er det nu en smule omfattende at starte reflector op, og finde public key token her igennem. Der findes et lille plugin til Visual Studio, som gør det meget nemmere at finde public key token. Strong Name Tool (Sn.exe) kommer allerede med .net 2.0 frameworket, og skal blot refereres som external tools i Visual Studio.
Typisk placering: C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\Bin\sn.exe

Her er fremgangsmåden:
1. Åbn Visual Studio -> Tools -> External Tools.
2. Indtaster en titel fx. 'Get PublicKey Token'.
3. Udpeger sn.exe under 'Command' og under 'Arguments' indtastes: -T $(TargetPath).
4. Sæt hak i 'Use Output window'.

Man kan herefter finde 'Get PublicKey Token' i kontekst menuen under Tools.Yderligere specifikationer ved brug af sn.exe kan læses her.