Der findes et tool til at generere schema filer udfra fra klasse filer. Den kan ligeledes generere klasse filer udfra schema filer.

Xsd.exe finder man typisk her:
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\Bin

Fra klasse til xml schema:
xsd.exe -t:MinKlasse MinAssembly.dll

Fra schema til C# klasse:
xsd.exe -c -l:c# -n:XmlSerializationHowTo MitSchema.xsd

Ved nestede schemaer:
xsd.exe -c -l:c# -n:XmlSerializationHowTo MitInkluderedeSchema.xsd MitSchema.xsd

Fra xml til schema:
xsd myFile.xml /outputdir:myOutputDir

Eller fra xml til xsd her.

Man kan desværre ikke angive navn på schema filen. Klasse filen får det samme navn som navnet på xsd filen.

Læs yderligere specifikationer om 'xsd.exe' her.