Nøgleordet ved udvikling af Biztalk orkestreringer og mappings er overblik. Der stilles rigtige mange store krav til xml skemaerne, og det kan være et helvede at ryge ned i, hvis man ikke har sørget for skemaernes design er gennemtænkt. Man mapper data ved hjælp af skemaer, og man kan hurtigt komme ud for, at et felt kan holde en null værdi, men det felt man mapper over i kræver feltet udfyldt eller værdien sat lig med null. Man kan nemt ændre feltets design til at kunne holde på null værdier, men mapper man et element felt over i en attribut type, har man desværre ikke mange muligheder, for at angive denne nullable egenskab.

Tricket er her at bruge et script functoid, hvori man undertrykker feltet. Dvs. man explicit fortæller at attributten kun skal være synlig, hvis der er en værdi. Ellers skal den slet ikke vises.
Denne funktionalitet opnår man ved at hive 'script' functoid typen over i mappet.

Script Functoid

Dobbelt klik på 'script' functoid ikonet, og vælge 'Script Functoid Configuration'. Herinde vælger man så  'Inline XSLT Call Template'.

Inline Xslt Call Template

Herinde skriver man følgende XSLT kode:

<xsl:template name="VisIkkeAttribut">
  <xsl:param name="param1">
  <xsl:if test="$param1 != '' ">
    <xsl:attribute name="NavnPaaMitMappedeFelt">
     <xsl:value-of select="$param1"/>
    </xsl:attribute>
  </xsl:if>
</xsl:template>


Map herefter element feltet over i attribut feltet. Attribut værdien vil kun blive vist, hvis der findes en værdi, ellers vil attributten ikke være synlig.