Selvom der stadigvæk er bagud kompabilitet af STSAdm kommandoer relateret til administrativt arbejde med sharepoint portaler, så peges der fremadrettet mere mod PowerShell scripting til udførsler af de disse opgaver.
Her er en liste over de typiske STSAdm kommandoer, jeg har haft brug for igennem deployment eller andet administrativt arbejde på sharepoint servere, sammen med den tilsvarende PowerShell variant samt et eksempel.

STSAdm operation
Windows PowerShell cmdlet
Createsite New-SPSite
New-SPSite http://mitsite/sites/test -OwnerAlias "DOMAIN\Eksempel" –Language 1033
Createweb New-SPWeb
New-SPWeb http://mitsite/subweb -Template "STS#0"
Deactivatefeature Disable-SPFeature
Disable-SPFeature –identity "MinFeature" -URL http://mitsite
Deletesite Remove-SPSite
Remove-SPSite –Identity "http://sitename" –GradualDelete –Confirm:$False
Deletesolution Remove-SPSolution
Remove-SPSolution -Identity minpakke.wsp
Deleteuser Remove-SPUser
Remove-SPUser "MITDOMAIN\fasil" –web http://mitsite/mitweb
Deleteweb Remove-SPWeb
Remove-SPWeb http://mitsite/subsite
Deploysolution Install-SPSolution
Install-SPSolution -Identity pakke.wsp -GACDeployment
Execadmsvcjobs Start-SPAdminJob
Start-SPAdminJob -Verbose
Installfeature Install-SPFeature
Install-SPFeature -path "MinFeature"
Retractsolution Uninstall-SPSolution
Uninstall-SPUserSolution -Identity pakke.wsp
Uninstallfeature Uninstall-SPFeature
Uninstall-SPFeature -path "MinFeature"
Upgradesolution Update-SPSolution
Update-SPSolution -Identity pakke.wsp -LiteralPath c:\pakke.wsp -GACDeployment


Her er en udemærket video, der viser brugen af PowerShell 2.0 CmdLets på en Sharepoint 2010.

Som Sharepoint udvikler kan disse kommandoer naturligvis bundles i scripts, der så kan eksekveres på de pågældende Sharepoint servers. Som Sharepoint administrator vil PowerShell ligeledes blive et vigtigt værktøj til administrive opgaver på Sharepoint portaler.
Jeg lægger ved lejlighed nogle *.ps1 filer som eksempler til download her.

En anden video om PowerShell 2.0 kan hentes her.