Den måde man fortolker verden på, bærer meget præg af vores anskuelse af omgivelserne, og da vi som mennesker er meget forskellige, har vi også vidt forskellige fortolkninger. Dog er der ting som er absolutte, som bør have samme betydning uanset perspektiv eller en anden form for kulturel eller religiøs divergens. Når noget er sandt, er der ingen tvivl; ej heller tale om et fortolknings spørgsmål. Logik vil mange også kalde det (særligt Vulcans). Som udvikler eller programmør har man derfor naturligvis en tendens til at adoptere denne måde at afkode tingene på. Derfor er det yderst vigtigt, man som programmør er eksplicit i måden, man afleverer og udtrykker entiteter og deres tilhørende data på.

<value>100</value>
<value>0</value>
<value />


Disse tre eksempler har alle vidt forskellige betydninger, særligt de to nederste. Med værdien '0' har man angivet en forretningsmæssig betydning eller en forretningsmæssig værdi i feltet. Det nederste eksempel giver derimod en indikation om at værdien ikke findes eller ikke er sat i feltet. I mit tilfælde er jeg fx. blevet fortalt, at jeg skal oversætte det nederste som et '0', da det skulle være betydningen af det. Hvad man desværre ikke forstår eller direkte har misforstået er notationsformen. Desuden har man katastrofalt lagt en fortolkningslogik ovenpå, som ikke manifesterer sig ved aflæsning af de tre eksempler, men noget man mundtligt overleverer. Dette er helt klar vejen til fremtidige misforståelser, og brug af notationsformerne på en helt og aldeles forkert måde. Man kan naturligvis tyde tingene i oversættelsen, men ved aflæsing af xml strukturen er man yderligere pålagt en ekstern viden omkring notationformens betydning fra den leverende part.
Istedet for at aflæse skal man yderligere fortolke det.

<value>100</value>
<value /> == <value>0</value>


Her er en glimrende analogi til problemet.

flaske med vand

 Halvt fyldt flaske.
 
 <
value>100</value>

flaske med vand

 Tom flaske.

 <
value>0</value>

flaske med vand

 <value />

 Fortæl mig ikke man ser en tom flaske her...
 Dog skal det fejlagtigt fortolkes i koden som '0',
 hvilket er forkert.

Som man kan se på eksemplet, så gælder det altså om at være eksplicit i sit udtryk, dvs. send et '0' med over som værdi, hvis værdien er '0', og undgå noget fortolkningslogik, som helt sikkert vil falme væk med tiden.

I mine øjne betyder den nederste illustration, at værdien mangler, og det er ikke et spørgsmål om fortolkning, men en absolut konklusion. Den anden særhed i det jeg modtager som data, er at ingen angivelse af noget som helst også betyder, der er tale om noget lig med '0'. Hvordan kan man vide noget er lig med '0', når man ikke kan se det. Med andre ord, man kan ikke vide, hvad der mangler, når man ikke kan se, det mangler. Det hele kan gå hen og blive ret kryptisk at forklare, men det er fortolkningslogik, der er blevet pålagt strukturen. Jeg skal vide, hvis jeg ikke ser noget som helst på et bord, så er der altså tale om en tom flaske, fordi jeg ved, der kan stå en flaske på bordet. Sagt på en anden måde null er aldrig det samme som 0.