Jeg har fx. haft brug for at lave en lille webpart, der under submit skulle streame noget binært data ud. Fordi der var tale om en webpart, skulle formen på siden kunne håndtere multiple submits. Webparten skulle blot åbne op for enten en download dialog, og / eller at data blev åbnet op i et filtype associeret program (fx .xls med MS Excel). Problemet med submit funktionaliteten var, at det tilsyneladende kun virkede første gang. Det viste sig, at siden allerede havde registreret en afviklet submit, og derfor returnerede fremtidige submits af formen en false. Med denne enkle måde, kunne man overskrive formularens submit state, og det hele kom til at virke mere end én gang.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
  BtnSubmit.Click += BtnSubmit_Click;
  BtnSubmit.OnClientClick = "this.form.onsubmit = function() {return true;}";
  BtnSubmit.Text = MyResources.SubmitButton_Text;
}


Resten af logikken til afvikling af knappens submit event, placeres naturligvis herunder:

protected void BtnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) {
  //Stream data
  ...
  ...
}