Her er nogle eksempler på LINQ udtryk for at fremhæve, hvordan man kan instantiere nye objekter inde i et LINQ udtryk:

//Eksempel på en konvertering fra List<Person> til Person[]
var persons = personList.Select(
  p => new Person {
        FirstName = p.FirstName,
        LastName = p.LastName,
        Age = p.Age,
        Gender = p.Gender
      }).ToArray();
 
//Eksempel på en konvertering fra Person[] til List<Person>
var persons = personList.Select(
  p => new Person {
        FirstName = p.FirstName,
        LastName = p.LastName,
        Age = p.Age,
        Gender = p.Gender
      }).ToList();
 
//Eller den simple udenom LINQ fra Person[] til List<Person>
var persons = new List<Person>(personArray);
 
//Eller den simple udenom LINQ List<Person> til Person[]
var persons = new persons.ToArray();


LINQ udtrykkene kan naturligvis bruges til at filtrere eller tjekke for noget undervejs under oversættelsen, hvor de to sidste eksempler blot konverterer direkte.
Selvom det ikke giver mening, kunne man fx. skifte køn på alle personerne i LINQ udtrykket under konverteringen:

Gender = (p.Gender == Gender.Male) ? Gender.Female : Gender.Male


Eller alle personer over 25 år:

//Eksempel på en konvertering fra List<Person> til Person[]
var persons = personList.Select(
  p => new Person {
        FirstName = p.FirstName,
        LastName = p.LastName,
        Age = p.Age,
        Gender = p.Gender
      }).Where(p => p.Age > 25).ToArray();