Oversigt over Visual Studio shortcut keys jeg anvender mest:

Andre shortcuts kan findes her.

Ctrl-RightArrow / Ctrl-LeftArrow
Stepper hurtigt cursoren gennem ord i linje.
Alt-Shift-F10
Indsætter det manglende using direktiv på en ukendt objekttype fra en anden assembly.
Ctrl-Tab
Cykler igennem de åbne dokumenter.
Ctrl-K+D
Auto indentérer dokument.
Alt-Shift-L
Markerer den åbne fil i solution explorer.
Ctrl-Z
Fortryd sidste.
Ctrl-Y
Gendan det fortrudte.
Ctrl-Shift-V
Indsætter kopierede linjer og ved efterfølgende gentagende tryk på 'v' cykles der igennem clipboardet.      
Ctrl-K+C
Kommenterer alle de markerede linjer.
Ctrl-K+U
Fjerner kommentering af alle de markerede linjer.
Ctrl-Shift-L
Sletter alle markerede linjer. Sletter linjen hvor cursoren står, hvis ingen linjer er markeret.