En meget vigtig ting at bemærke ved XSLT boolean værdier er, håndtering af dem skal foretages på følgende måde:

  1: <xsl:choose>
  2:   <xsl:when test="boolean(MinBooleanVaerdi)">
  3:     <!-- 'true' -->
  4:   </xsl:when>
  5:   <xsl:otherwise>
  6:     <!-- 'false' -->
  7:   </xsl:otherwise>
  8: </xsl:choose>


Det er den sikreste måde at teste boolean værdier på, da man under forskellige platforme kan komme ud for, at boolean værdier er repræsenteret som 1 eller 0 istedet for true eller false.